CRICOTEKA

OŚRODEK DOKUMENTACJI SZTUKI TADEUSZA KANTORA W KRAKOWIE (2007) CELEM NOWEJ PLACÓWKI, UTWORZONEJ W ELEKTROWNI PODGÓRSKIEJ, MA BYĆ M.IN. SKUPIENIE DZIAŁALNOŚCI CRICOTEKI W JEDNEJ SIEDZIBIE (ZAMIAST …

WIĘCEJ…

07.08.2007

NASZA WIZJA

JESTEŚMY GRUPĄ PROFESJONALISTÓW,
TWORZĄCYCH ARCHITEKTURĘ.
ŁĄCZY NAS PODOBNE SPOJRZENIE NA RZECZYWISTOŚĆ, KTÓRE STAJE SIĘ ŹRÓDŁEM TWÓRCZEJ INSPIRACJI W POSZUKIWANIU NIESCHEMATYCZNYCH DRÓG PROJEKTOWANIA.